PRESOSTAT - WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY DO KOMPRESOSRA

PRESOSTAT - WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY DO KOMPRESOSRA

Presostat – czujnik różnicy ciśnień wyposażony w przekaźnik. Do presostatu przyłączone są dwa przewody ciśnieniowe i do trzech przewodów elektrycznych. Stan przekaźnika jest zależny od wielkości różnicy ciśnień w przewodach ciśnieniowych.

Wyłącznik ciśnieniowy do kompresora sprężarki 1 fazowy

Budowa presostatu

Presostat, jak już wspomnieliśmy wyżej, jest czujnikiem różnicy ciśnień. Wyposażony jest on w przekaźnik, który przyłączony jest do trzech przewodów elektrycznych oraz dwóch przewodów ciśnieniowych. Taka konstrukcja sprawia, że wyliczenia i stan presostatu uzależnione są od różnicy powstającej między wartością ciśnień w tych dwóch „ciśnieniowych” przewodach. Dzięki podłączeniu do przewodu elektrycznego presostat może odciąć dopływ prądu w sytuacji, gdy ciśnienie osiągnie niebezpieczny lub niepożądany poziom.

Jakie są zastosowania presostatu?

Choć hydrofory to jedno z najczęstszych zastosowań presostatów w przemyśle, zdecydowanie nie jest jedynym. Urządzenia te wykorzystuje się także między innymi do kontroli pracy wentylatorów, kompresorów i filtrów powietrza, a także w innego rodzaju mechanizmach, w których istotne znaczenie ma stała kontrola poziomu ciśnienia.

Wyłącznik ciśnieniowy do kompresora sprężarki

Presostaty - zasada działania

Regulatory ciśnienia (presostaty) przeznaczone są do regulacji i kontroli wartości ciśnienia w instalacjach. Presostaty mają wbudowany styk elektryczny jednobiegunowy przełączny (w CS jest to wyłącznik trójbiegunowy), którego położenie zależy od wartości mierzonego ciśnienia i wartości ustawionej na skali presostatu (tzw. punkt przełączania).

Zastosowanie

- stabilizacja ciśnienia w hydroforach, kompresorach – po spadku ciśnienia w zbiorniku poniżej zadanego poziomu zwarcie styku powoduje włączenie pompy.

- kontrola pracy wentylatorów – przewody ciśnieniowe podłączone są do komory wentylatora (przed wentylatorem) i kanału wentylacyjnego (za wentylatorem), w przypadku awarii wentylatora spada różnica ciśnień pomiędzy punktami w których jest ono mierzone, następuje przełączenie styków skutkujące wyłączeniem wentylatora i uruchomieniem sygnalizacji alarmowej.

- kontrola stanu filtrów powietrza – przewody ciśnieniowe podłączone są po obu stronach filtra, jeśli spadek ciśnienia na filtrze przekroczy ustalony poziom przełączenie styków powoduje uruchomienie sygnalizacji alarmowej.

- kontrola poziomu wody w pralkach automatycznych i zmywarkach. Powoduje przerwanie pobierania wody i uruchamia inne urządzenia wykonawcze kiedy zostanie osiągnięty ustalony poziom. Presostat w takich urządzeniach bywa też nazywany hydrostatem.

Wyłącznik ciśnieniowy do kompresora sprężarki 1 fazowy

Wyłącznik ciśnieniowy do kompresora sprężarki 3 fazowy

All comments

Leave a Reply

Kategorie

Kontakt

tel. 530-555-725  Sklep
tel. 663-172-124  Sklep
tel. 730-172-124  Serwis

tel. 530-555-435
(agregaty 10-100kW) 


Suchy Las k. Poznania
ul. Sprzeczna 9
biuro @barracuda.sklep.pl
dokumentacja techniczna

Najczęściej kupowane

Nasze sklepy

Tagi