Obsługa i konserwacja agregatów prądotwórczych

Obsługa i konserwacja agregatów prądotwórczych

Agregaty prądotwórcze wykorzystywane są coraz to częściej. Nie kiedy pracują na okrągło przez cały rok jako stałe zasilanie energetyczne lub jako rezerwowe źródło zasilania. Sprawność i żywotność agregatów prądotwórczych zależą nie tylko od jakości wykonania ale także od prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

Należy zwrócić uwagę i pamiętać, że od stanu technicznego agregatu prądotwórczego uzależnione jest funkcjonowanie zasilanych odbiorników.

Wniosek nasuwa się jeden: jeśli dbamy o agregat, unikniemy jednocześnie narażania naszych odbiorników na uszkodzenia.



Podstawowa zasada prawidłowej eksploatacji

Ogólnie zasada prawidłowej obsługi agregatu jest taka sama dla wszystkich modeli – czy to stacjonarnych czy też przenośnych.

Wskazówki związane ze specyfiką konkretnego modelu agregatu znajdują się w instrukcjach obsługi.



Pierwszą i główną zasadą prawidłowego użytkowania agregatu i dotyczy to każdego sprzętu, jest dokładne zapoznanie się z jego instrukcją obsługi.

Zawarte w niej informacje m. in. dotyczące eksploatacji, konserwacji, zalecanej częstotliwości przeglądów technicznych oraz niezbędnych regulacji ułatwią i usprawnią obsługę.

Przed każdym uruchomieniem agregatu należy sprawdzić ilość oleju. Nasze agregaty wyposażone są w czujnik poziomu oleju – służący do odcięcia zapłonu w przypadku braku odpowiedniej ilości oleju. W przypadku niskiego poziomu oleju, należy uzupełnić zbiornik do górnej krawędzi szyjki wlewu.

Aby nie dopuścić do zapowietrzenie układu paliwowego ( w znacznej mierze dotyczy to silników z układem wtryskowym) warto regularnie sprawdzać ilość paliwa. Po jego uzupełnieniu należy dokładnie zakręcić korek wlewu paliwa. Nie należy zostawiać w zbiorniku dużej ilości paliwa, jeśli nie będziemy używać agregatu dłużej niż miesiąc Wskutek parowania oraz wytrącania się różnych osadów jakość paliwa obniża się skutkować to może zanieczyszczeniem dysz w gaźniku. (większość agregatów pracuje na układnie gaźnikowym) Zaleca się usunąć paliwo z gaźnika, najłatwiej przez jego wypalanie – czyli pracę agregatu z zamkniętym dopływem paliwa, bez obciążania, aż do momentu samoczynnego zatrzymania.

Filtr powietrza.

Najczęściej spotykany filtr gąbkowy. Ten element powinien być wymieniany przynajmniej raz w roku, jeśli agregat intensywnie pracuje – częściej. Dopuszcza się również przeczyszczenie. Należy zwrócić uwagę na czystość, przepuszczalność powietrza i jego kształt. Można przedmuchać go sprężonym powietrzem - od strony wewnętrznej na zewnątrz. Warto wytrzeć brud z wewnętrznej strony pokrywy filtra.

Przy czyszczeniu zanieczyszczenia nie mogą dostać się do kanału powietrznego prowadzącego do gaźnika. W przypadku filtra papierowego zawsze musi być suchy. Nie można uruchamiać silnika bez filtra powietrza.

Filtr gąbkowy

Filtr papierowy

Przechowywanie agregatu:

Agregat prądotwórczy powinien być przechowywany w pozycji roboczej na równej powierzchni. W miejscu zadaszonym, o dodatniej temperaturze, z dala od źródeł materiałów łatwopalnych, z ogólnymi zasadami ostrożności. Jeśli przebywa na otwartej przestrzeni musi zostać zabezpieczony od deszczu, śniegu i wilgoci, której nadmiar może spowodować spięcia i uszkodzenie urządzenia.

Konserwować silnika agregatu:

Przed przystąpieniem do przeglądu należy zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia, zwłaszcza w przypadku pierwszej kontroli. Zawiera ona dokładne wskazówki na temat konserwacji samych czynności jak i częstotliwości ich wykonywania.

W naszych agregatach pierwsza wymiana oleju następuje po 10 godzinach. Kolejna po roku bądź po przepracowanych 100 godzinach. Zachęcamy do częstszych wymian. Najwygodniej jest wylać olej zaraz po zakończonej pracy, gdy olej jest jeszcze rozgrzany – o rzadszej konsystencji. Należy wykręcić w boku silnika bagnet olejowy, generator przechylić na bok i zlać płyn do płaskiego naczynia o odpowiedniej pojemności. Następnie należy ustawić urządzenie w pozycji roboczej i uzupełnić silnik olejem - wykręcić bagnet olejowy i wlać płyn w ilości wskazanej w Instrukcji Obsługi. Zużyty olej należy przelać do butelki po oleju i najlepiej – dostarczyć do punktu utylizacji.

Kolejną czynnością jest kontrola świecy zapłonowej – jeśli będzie pokryta nalotem, pęknięta lub zauważymy uszkodzenia izolatora – świecę trzeba wymienić. Wkręcanie zaczynamy ręcznie i dokręcamy kluczem o dodatkowe ½ obrotu. Na końcu zakładamy fajkę świecy zapłonowej.

Zauważalna różnica.

Ze względów bezpieczeństwa trzeba koniecznie oczyścić i sprawdzić, czy wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone. Najlepiej jest to zrobić, gdy maszyna została już opróżniona z oleju i paliwa.

Przed podłączeniem odbiorników elektrycznych do agregatu należy upewnić się, czy są one sprawne oraz zsumować moce tych odbiorników. Otrzymany wynik musimy jeszcze powiększyć o dodatkową moc. Moc ta wynika z tzw. prądów rozruchu, które pojawiają się we wszystkich odbiornikach elektrycznych. Z naszych doświadczeń oraz doświadczenia naszego serwisu przyjmuje wartość 1 kW która potrzebna jest w momencie włączania odbiorników (czyli w czasie rozruchu). Im większy prąd rozruchu, tym większa moc agregatu potrzebna do zasilania odbiornika. Agregat musi pokrywać całkowite zapotrzebowanie na moc. Dla każdego odbiornika prądy rozruchu są różne. Dlatego przy określaniu mocy agregatu najwygodniej jest skontaktować się ze sprzedawcą agregatu. Z pewnością pomoże dobrać odpowiedni sprzęt.

Agregat zawsze należy uruchamiać bez podłączonych odbiorników na równej powierzchni. Odbiorniki można podłączać dopiero po uruchomieniu agregatu. Natomiast podczas zakończenia pracy z agregatem odłącz wszystkie odbiorniki, a następnie wyłącz agregat. Należy bezwarunkowo pamiętać aby, zawsze włączać i wyłączaj agregat przy odłączonych odbiornikach.

Leave a Reply

All fields are required